SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
GRAD OPATIJA

1.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću, kao Osnivač,

i Poslodavac

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »VIKTOR CAR EMIN« OPATIJA, Opatija, N. Tesle 2, zastupana po ravnateljici Suzani Šturm-Kržić,

s jedne strane

te

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Kneza Mislava 20, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću (u daljnjem tekstu: Sindikat), s druge strane

dana 30. siječnja 2020. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj III
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici
»Viktor Car Emin« Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici »Viktor Car Emin« Opatija (SN PGŽ br. 3/16, 39/17 i 2/19, u nastavku: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iza članka 48. Kolektivnog ugovora dodaje se članak 48. a koji glasi:

»Ugovorne strane su sporazumne da će poslodavac svakom radniku isplatiti novčanu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, uz isplatu plaće, a najmanje 416,00 kuna mjesečno.

Radnik ima pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka neovisno o korištenju godišnjeg odmora, a umanjuje se razmjerno vremenu provedenom na bolovanju i na plaćenom dopustom dužem od 7 dana.

Ukoliko dođe do izmjene poreznih propisa i povećanja neoporezivog iznosa za isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka, o isplati iste će se sa Sindikatom voditi posebni pregovori.«

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od obračuna plaće za siječanj 2020. godine.

Aneks se sklapa u osam jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-10/16-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-19-16

ZA GRAD OPATIJU                                       ZA SINDIKAT

Gradonačelnik                                                 Glavni tajnik

Ivo Dujmić, v. r.                                           Domagoj Rebić, v. r.

 

ZA GKČ »V. C. EMIN« OPATIJA

Ravnateljica

Suzana Šturm-Kržić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr