SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

81.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), a nakon prethodno pribavljene Odluke o davanju suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, KLASA: 810-03/19-01/02, URBROJ: 511-01-373-19-2 ,od 03. prosinca 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dobrinj s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Dobrinj odrđuju se, kako slijedi:

1. KOMUN d.o.o. Šilo - radovi - vozila i mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa) alat i oprema koju posjeduju i vozila za prijevoz stanovništva u slučaju evakuacije,

2. PONIKVE VODA d.o.o. Krk - radovi - vozila i mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa) alat i oprema koju posjeduju i vozila za prijevoz stanovništva u slučaju evakuacije,

3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk - radovi - vozila i mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa) alat i oprema koju posjeduju i vozila za prijevoz stanovništva u slučaju evakuacije,

4. TIHA d.o.o. Šilo - radovi - vozila i mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa) alat i oprema koju posjeduju i vozila za prijevoz stanovništva u slučaju evakuacije,

5. AUTOTRANS d.d. Cres - za prijevoz stanovništva u slučaju akcidenata,

6. TRGOVINA KRK d.d. Malinska - opskrba hranom u slučaju akcidenata,

7. VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d. o. o. Crikvenica - oprema i djelatnici u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji u slučaju stradanja životinja (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa, epidemija i pandemija),

8. Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk, Područni vrtić Polje - zbrinjavanje stanovništava i priprema hrane u slučaju akcidenata,

9. Osnovna škola »Omišalj«, Područna škola »Dobrinj« - zbrinjavanje stanovništava i pripreme hrane u slučaju akcidenta,

10. Ivan Crnčić, vl. obrta Brodar Soline, Soline - građevinski radovi - mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa) alat i oprema koju posjeduju i vozila za prijevoz stanovništva u slučaju evakuacije,

11. Lovačko društvo »Fazan« Dobrinj - članstvo u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji u slučaju akcidenata.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Dobrinj zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-04-01-19-5

Dobrinj, 18. prosinca 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51514&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr