SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 45. Četvrtak, 27. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

73.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine » broj 69/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 29/ 13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. prosinca 2018. donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području općine Omišalj
za razdoblje od 2019. do 2021.

Članak 1.

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2019. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Omišalj u razdoblju od 2019. do 2021. godine planira dati sljedeću koncesiju:

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina,

-početak koncesije: 1. srpanj 2020. godine

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 6.000,00 kn (bez PDV-a),

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/ 18), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/ 17) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09, 52/11, 5/15 i 4/16).

Članak 3.

Ovaj Srednjoročni (trogodišnji) plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/9

Ur. broj: 2142-06-18-01-6

Omišalj, 27. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2089&mjesto=51513&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr