SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 45. Četvrtak, 27. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

70.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj 7. prosinca 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Omišalj i njihovih zamjenika

Članak 1.

Povjerenicima civilne zaštite Općine Omišalj te zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Omišalj imenuju se:

R.
br.

Područje
nadležnosti

Povjerenik
civilne zaštite

Zamjenik
povjerenika

1.

Mjesni odbor Omišalj

Ivica Blažević

Ivan Požega

2.

Mjesni odbor Njivice

Zlatko Pavić

Dario Džida

 

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici iz članka 1. ove Odluke:

-sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

-daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

-sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

-organiziranu zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

-povjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite mogu, zbog njihovog osposobljavanja, biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Općine Omišalj.

Članak 5.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civilne zaštite.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/18-01/11

Ur. broj: 2142-06-18-01-2

Omišalj, 7. prosinca 2018.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2089&mjesto=51513&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr