SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD RAB

102.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 5 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

Program
građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja građenja komunalne infrastrukture te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA                           Iznos (u kn)

1 Komunalni doprinos                       3.600.000,00

2. Komunalna naknada                      170.000,00

3. Opći prihodi i primici                    760.000,00

4. Pomoći Grad Rab                          10.500.000,00

5. Nefinancijska imovina                   2.350.000,00

UKUPNO:                                         17.380.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima, izraženo u kunama, kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE                    720.000,00 kn

Izvor: Komunalni doprinos                320.000,00 kn

Opći prihodi i primici                        400.000,00 kn

 

Pozicija

R00115.3        Uređenje parka Komrčar        60.000,00

R00117           Uređenje zelenih površina     95.000,00

R00118.4        Kontejneri                              400.000,00

R00115.2        Sanacija odrona i klizišta       60.000,00

R00506.1        Uređenje dječjih igrališta       80.000,00

R00115           Popravak staza u parku Komrčar 25.000,00

B) NERAZVRSTANE CESTE                     1.433.000,00 kn

Izvor: Komunalni doprinos                           1.253.000,00 kn

Opći prihodi i primici                                    180.000,00 kn

R00129.2        Projekt ceste spoj Kampor - S. Draga           80.000,00

R00130           Otkup zemljišta – ostalo        400.000,00

R00131           Asfaltiranje                            180.000,00

R00129.3        Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta 115.000,00

R00129.4        Sanacija oborinske odvodnje
na dijelu N.C. u Barbatu                                           60.000,00

R00129.5        Sanacija dijela ceste Sv. Ilija - D105             180.000,00

R00131.7        Projektna dokumentacija obale-ceste
starogradske jezgre                                                    68.000,00

R00131.8        Pripremni radovi za izgradnju pristupne
ceste Ž5139 - II Padova                                            80.000,00

R00134.2        Sanacija potpornih zidova uz cestu   170.000,00

R00134.3        Izgradnja dijela nogostupa Palit-Idila 100.000,00

C) GROBLJA                                                5.050.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos                                      450.000,00 kn

Nefinancijska imovina                                              1.550.000,00 kn

Pomoći Grad Rab                                                      3.000.000,00 kn

Opći prihodi i primici                                                50.000,00 kn

R00136.4        Uređenje mjesnog groblja S. Draga   3.000.000,00

R00136.3        Uređenje mjesnog groblja S. Draga   450.000,00

R00136.2        Uređenje mjesnog groblja S. Draga 1.550.000,00

R00136.6        Pripremni radovi za izgradnju mjesnog groblja u Kamporu 50.000,00

D) JAVNA RASVJETA        280.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos   110.000,00 kn

Komunalna naknada              170.000,00 kn

R00144           Proširenje i opremanje JR                  100.000,00

R00144.1        Zamjena ferala u starom gradu          50.000,00

R00144.4        Proširenje JR - šetnica Banjol-Barbat 60.000,00

R00144.2        Proširenje JR Kampor Ž5139            70.000,00

E) DJELATNOSTI MJESNIH
ODBORA                                                      1.467.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos                          1.467.000,00 kn

MO Banjol

R00161           Proširenje javne rasvjete        65.000,00

R00164           Asfaltiranje 200.000,00

MO Barbat

R00168.1        Proširenje javne rasvjete        70.000,00

R00168           Asfaltiranje                            200.000,00

MO Rab

R00172           Mali komunalni programi      206.000,00

MO Palit

R00173           Proširenje javne rasvjete        64.000,00

R00176           Asfalt                                      200.000,00

MO Kampor

R00181.1        Asfaltiranje                            152.000,00

R00179           Proširenje javne rasvjete        25.000,00

MO Mundanije

R00182.1        Proširenje javne rasvjete        33.000,00

MO S.D.Donja

R00185.1        Proširenje javne rasvjete        40.000,00

R00183           Asfalt                                      115.000,00

MO S.D.Gornja

R00186           Asfalt                                      79.000,00

R00187           Proširenje javne rasvjete        18.000,00

F) ODLAGANJE KOMUNALNOG
OTPADA                                                       8.300.000,00 kn

Izvori: Nefinancijska imovina                       800.000,00 kn

Pomoći - Grad Rab                                        7.500.000,00 kn

R00153           Sanacija odlagališta otpada Sorinj      300.000,00

R00153.2        Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj 500.000,00

R00153.1        Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj 1.500.000,00

R00153.3        Sanacija odlagališta otpada Sorinj    6.000.000,00

G) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA                                                 130.000,00 kn

Izvori: Opći prihodi i primici                                    130.000,00 kn

R00146           Slivna vodna naknada                        30.000,00

R00149           Priprema projektno studijske
dokumentacije aglomeracije S.Draga                       100.000,00

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-7

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2084&mjesto=51280&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr