SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA PUNAT

59.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 4/18) te članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) i članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/18) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/18) Dodatak I Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Punat mijenja se, a izmjena se nalazi u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 110-01/18-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-18-2

Punat, 3. prosinca 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51521&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr