SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

60.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13 i 20/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova na području
općine Omišalj u 2019. godini

Članak 1.

Ovom odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području općine Omišalj tj. određuje se vrsta radova, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor nad provedbom odluke i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na područje općine Omišalj.

Članak 4.

Izvođenje radova iz članaka 2. i 3. ove Odluke zabranjuje se za vrijeme turističke sezone, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata:

-na području naselja Omišalj u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja 2019. godine do 1. rujna 2019. godine,

-na području naselja Njivice u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja 2019. godine do 15. rujna 2019. godine.

Članak 5.

Odredbe članaka 2., 3. i 4. ne odnose se na:

1.građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2.uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3.građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Članak 6.

U razdoblju, vremenu i području utvrđenom člancima 3. i 4. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke temeljem pisanog odobrenja Općinskog vijeća Općine Omišalj u slučajevima izvođenja radova od posebnog interesa.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13) i Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (»Narodne novine« broj 23/ 18).

Članak 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako izvodi radove protivno ovoj Odluci.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/17).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se od 1.1.2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-23

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr