SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

52.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018., donijelo je

Program javnih potreba u području zdravstva
i socijalne skrbi za 2019. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/14) i temeljem zaključaka Općinske načelnice donijetih slijedom prijedloga Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

ZDRAVSTVO

1. Turistička ambulanta - Dom zdravlja PGŽ 99.000,00

2. Hitna medicinska pomoć PGŽ 18.000,00

3. Specijalistički pregledi 20.000,00

4. Tečaj za trudnice - Dom zdravlja PGŽ 2.755,00

5. Pomoć obiteljima - dječji vrtić 7.200,00

6. Pomoć zdravstvu - KBC RIJEKA 153.000,00

UKUPNO:                            299.955,00

SOCIJALNA SKRB

1. Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 300.000,00

2. Pomoć obiteljima - dječji vrtić 110.000,00

3. Pomoć obiteljima - školovanje 16.000,00

4. Pomoć za novorođeno dijete 140.000,00

5. Pomoć obiteljima poginulih branitelja 3.000,00

6. Pomoć obiteljima - ogrjev 22.800,00

7. »Romi u zajednici« 18.000,00

8. Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 20.000,00

9. Sufinanciranje školskih marendi 70.000,00

10. Sufinanciranje prijevoza 9.000,00

11. Ostale pomoći socijalne skrbi 47.000,00

12. Crveni križ 76.100,10

13. Caritas 2.000,00

14. Pomoć i njega u kući - geronto domaćica 90.000,00

UKUPNO:                            923.900,00

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

1. Pomoć osobama s invaliditetom 40.000,00

2. Unapređenje kvalitete života 50.000,00

UKUPNO:                             90.000,00

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-15

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr