SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

50.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) a u vezi s člankom 129. Zakona o komuunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018., donijelo je

PROGRAM GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 3,657.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1,486.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,000.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene-priključci u iznosu od 1.000,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn i iz vodnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 kn

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 1,700.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 1,520.000,00 kn i iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 180.000,00 kn.

3. sredstva potrebna za uređenje Place u Njivicama u iznosu od 570.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 520.000,00 kn i iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 kn.

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. sredstva potrebna za vodni doprinos u iznosu od 30.000,00 kn osiguravaju se iz naknade za vodni doprinos.

6. sredstva potrebna za sufinanciranje obnove fasada u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

7. sredstva potrebna za katastarsku izmjeru u ukupnom iznosu od 92.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava za posebne namjene - katastar.

8.. sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 2,219.165,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 772.165,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1,002.000,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 200.000,00 kn, iz sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 90.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene - katastar u iznosu od 50.000,00 kn, iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 150.000,00 kn i iz primitaka - APN u iznosu od 5.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 5,623.085,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-13

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr