SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

48.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine donosi:

PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem djelu Proračuna, a u posebnom djelu utvrđuju se prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja prema aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2019. - 2021. godine sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:400-01/18-01/2

UR.BROJ:2142-06-18-01-1

OMIŠALJ, 29. studenog 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr