SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 23/11, 61/11, 27/13 i 48/13-proč. tekst i 2/14 - Odluka Ustavnog suda RH) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s lista grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj
za III. i IV. tromjesečje 2018. godine

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 44.000,00 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za III. i IV. tromjesečje 2018. godine, namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 3.384,62 kn po vijećniku, kako slijedi:

Naziv                                      Broj vijećnika                       Iznos

SDP                                                    7                                  23.692,30

HDZ                                                   2                                 6.769,22

Dina Blažević - HNS                         1                                  3.384,62

Nikola Dujmović - HL                       1                                  3.384,62

Krešimir Kraljić                                 1                                  3.384,62

Kristina Badurina Virag                    1                                  3.384,62

UKUPNO                                          13                                44.000,00

Članak 3.

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača vrši Upravni odjel Općine Omišalj, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na transakcijski račun političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, a o broju transakcijskog računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15. dana od početka mandata, i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2018. god. (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 34/17)

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-10

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr