SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), a u vezi s člankom 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018. donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/17, 11/18 i 32/18) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2018. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7,377.260,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

-sredstava komunalne naknade u iznosu od
5,244.260,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od
733.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 1,000.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru u iznosu od 250.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 150.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 8,544.164,78 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-4

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr