SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
64

37.

Na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 19. i 48. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 29. studenoga 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica (»Službene novine« broj 27/05 i 39/05), u članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Delnica, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu, pročelnik dostavlja Gradskom poglavarstvu Grada Delnica u pravilu prilikom donošenja prijedloga proračuna za narednu godinu, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi plana i programa iz stavka 1. ovog članka u vezi s poslovima i radnim zadacima koje izvršavaju.«

Članak 2.

U članku 13. riječ:

»vijeće«,

mijenja se i glasi:

»poglavarstvo«.

Članak 3.

U članku 26. stavku 2. riječi:

»u struci«,

mijenjaju se i glase:

»na istim ili sličnim poslovima«.

Članak 4.

U članku 30. stavku 4. riječi:

»Pročelnik odjela«,

mijenjaju se i glase:

»Gradsko poglavarstvo«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/05-01/02

Ur. broj: 2112-01-06-08

Delnice, 29. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=202&mjesto=51300&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr