SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
75

58.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Omišalj za 2006. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05) u članku 18., riječi: »Općinskog načelnika« zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/13

Ur. broj: 2142-06-05-01-3

Omišalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51513&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr