SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD DELNICE
34

68.

Na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05), članka 19. i 48. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01 i 27/05), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2005. donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
upravnog tijela Grada Delnica

Članak 1.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnik.

Pročelnik odjela mora imati VSS spremu, položen državni stručni ispit te najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama odjela rukovode i upravljaju voditelji.

Voditelj unutarnjih ustrojstvenih jedinica mora imati najmanje SSS spremu, položen državni stručni ispit te najmanje 2 godine radnog staža u struci.

Za pročelnika Odjela ili voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice može biti imenovana odnosno određena osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz obvezu njegova polaganja u roku od 12 mjeseci od imenovanja odnosno određivanja.

Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog članka u roku ne polože državni stručni ispit, istekom roka od 12 mjeseci prestaje im njihova dužnost na koju su imenovani odnosno određeni«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/05-01/02

Ur. broj: 2112-01-05-06

Delnice, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51300&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr