SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA FUŽINE
3B2 HTML

28.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 28/01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2005. donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Irenka Šamec, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnostieljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Fužine.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine ili se može dostaviti neposredno u prostorije Općine na istoj adresi.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj: 835- 362 ili 835-758, tako da će se o tom zahtjevu sastaviti službena zabilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/11

Ur. broj: 2112-03-05-07

Fužine, 15. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=10009&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr