SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

38.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. rujna2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola
te studenata preddiplomskih i diplomskih studija
za deficitarna zanimanja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stipendije redovitim učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanjate uvjeti, kriteriji i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Deficitarnost zanimanja utvrđuje se temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nastavno: Zavod) o potrebama u zapošljavanju na području Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Iznos stipendija utvrđuje Općinska načelnica Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinska načelnica) za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

Članak 4.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

A. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2.da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području općine Omišalj najmanje dvije godine,

3.da u prethodne dvije godine školovanja imaju opći uspjeh najmanje 3,00 za svaku godinu.

B. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH
STUDIJA

1.da su državljani Republike Hrvatske,

2.da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine,

3.da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 3,00 za svaku godinu obrazovanja

ili

– redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,00.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih i diplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na temelju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studijaza deficitarna zanimanja objavljenog najkasnije do kraja listopada tekuće godinena oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Omišalj.

Članak 7.

Tekst Natječaja sadrži: popis deficitarnih zanimanja, uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 8.

Upravni odjel na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija i dostavlja je Općinskoj načelnici u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinska načelnica.

Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih i diplomskih studija za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Općine Omišalj utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

Članak 11.

Učenik srednje škole i student preddiplomskog ili diplomskog studija iz članka 3. ove Odluke koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Upravni odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

Ako učenik srednje škole i student preddiplomskog ili diplomskog studija iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Upravni odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od danaobjave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 2142-06-18-01-11

Omišalj, 27. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51513&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr