SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

25.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 23. svibnja 2018., donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Određuju se javna parkirališta u naselju Omišalj:

1.tri parkirališta u ulici Pod orišina,

2.parkiralište u ulici Kovačnica,

3.parkiralište u ulici Brgučena (na Lokvi),

4.parkiralište ispred Spomen parka,

5.parkiralište u ulici Bjanižov (prije kbr.1),

6.parkiralište u ulici Pušća,

7.parkiralište u ulici Riva pape Ivana Pavla II.,

8.parkiralište uz luku Pesja,

9.parkiralište u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D (do privođenja namjeni),

10.parkiralište u ulici Kančinar

11.parkiralište na Groblju Sv. Duh

12.parkiralište u ulici Lokvica

13.parkiralište u ulici Stran (kod trgovine)

14.parkiralište u ulici Veli kijec«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 1., 3., 5., 7., 8. i 10., članka 3. točke 1., 2. i 3. i članka 5. točke 1.b) vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

Naplata parkiranja vozila može se vršiti i na parkiralištima u privatnom vlasništvu iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

a) na parkiralištima u ulici Pod orišina

-za svaki sat parkiranja - 5,00 kuna,

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

b) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

-za prvih pola sata - bez naknade,

-za svaki sat parkiranja - 7,00 kuna,

c) na parkiralištu u ulici Bjanižov (prije kbr. 1)

-za svaki sat parkiranja - 5,00 kuna,

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

d) na parkiralištu u ulici Riva pape Ivana Pavla II.

-za svaki sat parkiranja 5,00 kuna,

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

e) na parkiralištu uz luku Pesja

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna

-za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 40,00 kuna.

f) na parkiralištu u ulici Kančinar

-za svaki sat parkiranja 5,00 kuna,

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 20,00 kuna,

g) na parkiralištu u ulici Ribarska obala

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

h) na parkiralištu u ulici Draga

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

i) na parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

-za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 40,00 kuna.

j) za autobuse na javnom parkiralištu u ulici Krčine u Njivicama

-za svaki sat parkiranja 100,00 kuna.

-za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 300,00 kuna.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištima iz stavka 1. točke a) do i) ovog članka određuje se u iznosu od 100,00 kuna dnevno (dnevna parkirna karta).

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištu iz stavka 1. točke j) ovog članka određuje se u iznosu od 500,00 kuna dnevno (dnevna parkirna karta).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/16-01/24

URBROJ: 2142-06-18-01-5

Omišalj, 23. svibnja 2018.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51513&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr