SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 153/09 143/12, 152/14 i 81/15-proč.tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. travnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za
postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 i 4/16) članak 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. pokretna naprava (hladnjak, rashladna vitrina, naprava za pečenje plodina, štand, ležaljka, suncobran, zabavni park, cirkus, lunapark, turistički vlak i dr.)«

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi

»Početni iznos zakupnine za zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke iznosi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-06-18-01-19

Omišalj, 19. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51513&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr