SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

18.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12, 152/14 i 81/15- proč.tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11 i 64/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. travnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/14 i 4/16) članak 20.a mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se djelomično oslobađanje od ugovorene zakupnine u visini od 50% iznosa za prvu godinu zakupa i 25% za drugu i treću godinu zakupa, zakupnicima poslovnih prostora na tržnici na malo u ulici Njivičina u Omišlju, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Omišalj te da koriste poslovni prostor tokom cijele godine.

Zakupnicima koji koriste poticajne mjere iz stavka 1. ovog članka određuje se ugovorna obveza u trajanju od 3 godine od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 2. ovog članka zakupnik je dužan platiti redovnu cijenu zakupa poslovnog prostora.

Zakupnik ne može koristiti poticajne mjere iz stavka 1. ovog članka više od jedanput.«

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-06-18-01-18

Omišalj, 19. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51513&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr