SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

13.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/ 17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/ 09, 88/ 10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/ 17), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/ 16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14 i 70/ 17), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst i 123/17) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. travnja2018. godine, donijelo je

PRVEIZMJENE I DOPUNE
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/17) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu izčlanka 4.stavka 2. mijenja sei glasi:

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Sufinanciranje troškova boravka
djece u DV 3.031.800,00

Eko programi i izleti 25.000,00

Održavanje vrtića 40.000,00

UKUPNO: 3.096.800,00

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OŠ Omišalj - financiranje aktivnosti 380.000,00

OŠ Omišalj - nabava udžbenika i
školskog pribora 136.000,00

OŠ Omišalj - nabava e-dnevnika 69.500,00

OŠ Omišalj - nabava pametnih ploča 110.000,00

Ostali izvanredni programi 101.000,00

Glazbeno obrazovanje 8.000,00

Sigurnost djece u prometu 2.625,00

UKUPNO: 807.125,00

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Stipendije za učenike 40.000,00

Sufinanciranje nabave udžbenika i
školskog pribora 16.000,00

Vanškolski programi 10.000,00

Sufinanciranje prijevoza učenika 110.000,00

UKUPNO: 176.000,00

VISOKO OBRAZOVANJE

Sufinanciranje prijevoza studenata 140.000,00

Stipendije za studente 220.000,00

Stipendija solidarnosti 7.000,00

Stipendije za poslijediplomski studij 20.000,00

UKUPNO: 387.000,00

PROMICANJE KULTURE

Duhovski utorek 45.000,00

Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle 75.000,00

Izložbe 65.000,00

Klasika na Mirinama 40.000,00

Festival »Omišljanska rozeta« 60.000,00

Stomorina 60.000,00

Solo positivo film festival 40.000,00

Mala Gospoja 45.000,00

Koncerti za mlade 110.000,00

Ostali programi u kulturi 60.000,00

Festival folklora otoka Krka 10.000,00

Arheološki i konzervatorski radovi na
lokaciji Mirine-Fulfinum 163.000,00

Izdavačka djelatnost 148.000,00

Informiranje RADIO OTOK KRK 32.875,00

Informiranje OTOČNI NOVI LIST 25.000,00

Općinsko glasilo GLASNIK 165.000,00

Informiranje KRČKI VAL 7.200,00

Krčka panorama 45.000,00

Bežični internet 52.000,00

Očuvanje folklorne tradicije 128.000,00

Njegovanje običaja 122.000,00

Dramska umjetnost i klapsko pjevanje 14.000,00

Komunalne usluge i zaštita - manifestacije 79.000,00

UKUPNO: 1.591.075,00

KNJIŽNICA »VID OMIŠLJANIN«

Redovna knjižnična djelatnost 255.750,00

Nabava dugotrajne imovine 40.000,00

UKUPNO: 295.750,00

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Braniteljske udruge 54.000,00

Obitelj, djeca, mladi 155.000,00

Zaštita životinja 46.000,00

Multimedija, međ. suradnja, umirovljenici i dr. 48.000,00

UKUPNO: 303.000,00

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Boćarski turnir parova »Valentinovo« 3.000,00

Atletsko natjecanje 35.000,00

Kvarnerska rivijera 115.000,00

Odbojkaški kamp 0,00

Boćarski turnir »Duhovski utorek« 3.000,00

Boćarski turnir »Stomorina« 4.000,00

Sportaš otoka Krka 6.000,00

Sportska dvorana 115.000,00

Održavanje sportskih objekata 75.000,00

Pomoći i pokroviteljstva 25.000,00

Potpora ekipnim sportovima 714.000,00

Potpora individualnim sportovima 102.500,00

Tehnička kultura i rekreacija 43.000,00

UKUPNO: 1.240.500,00

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-06-18-01-13

Omišalj, 19. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51513&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr