SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 30. stavkom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-16

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»N.N.« br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br.25/09, 35/09 i 13/13), podnosim

IZVRŠENJE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/16, 11/17 i 38/17), izvršen je u 2017. godini kako slijedi:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr