SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

97.

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/ 17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE
O POREZIMA GRADA RABA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/17):

-u glavi II. VRSTE POREZA u članku 2. točka 4.
se briše,

-u glavi VI. POREZ NA NEKRETNINE članak 15.
se briše,

-u glavi VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE članak 16. se briše.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-21

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr