SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

95.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

III. izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

      *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-17

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr