SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

93.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 104/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa), utvrđuje se financiranje programskih aktivnosti Grada Raba u kulturi za 2017. godinu.

Članak 2.

U III. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu osigurana su financijska sredstva za Izmjene i dopune Programa, a koje se odnose na uređenje i popravak objekata u kulturi, na III. Izmjene i dopune financiranja Pučkog otvorenog učilišta Rab i na II. Izmjene i dopune financiranja Gradske knjižnice Rab.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj III. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-18

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr