SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

102.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 100/04, 87/09, 88/10,61/11, 25/12,136/12, 157/ 13 i 152/14), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/ 09,13/13,31/13- pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM
UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se sredstva spomeničke rente za 2018. godinu za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina na području Grada Raba.

Članak 2.

Svrha Programa utroška ostvarenih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno - povijesnih cjelina te konzervatorsko - restauratorski radovi.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Raba te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude Grada Raba.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2018. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi :

1. Popravak crkve Sv. Franje iznos od 180.000,00 kuna,

2. Uređenje utvrde sv. Damjan iznos od 100.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-14

Rab, 15. prosinca 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK
Željko Peran, mag.ing.agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr