SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 21. i članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ( »Narodne novine « broj 37/16. i 47/ 16.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), načelnik Vinodolske općine 14. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite za područje Vinodolske općine radi provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama ( u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upoznavanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Stožerom rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.Daniel Grbić, za načelnika Stožera,

2.Olga Antonić Dukić, dr. med., za zamjenicu načelnika Stožera,

3.Haris Petrinović, Vinodolska općina, za člana Stožera,

4.Gordana Vlastelić, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, za članicu stožera

5.Lenjinka Jurčić - Mamilović, načelnica Odjela za PPN PUZS Rijeka, za članicu Stožera,

5.Dražen Zekić, načelnik Policijske postaje Crikvenica, PUPGŽ, za člana Stožera,

6.Marin Rapaić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir, za člana Stožera,

7.Neven Antonić, za člana Stožera,

8.Višnja Peričić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Novi Vinodolski, za članicu Stožera,

9.Ivan Brnčić, predsjednik MO Grižane-Belgrad, za člana Stožera,

10.Alen Bruketa, direktor KTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski, za člana Stožera,

11.Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje pri PUZS Rijeka, za člana Stožera.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/15.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-01/17-01/3

URBROJ: 2107/01-06/3-17-2

Bribir, 14. rujna 2017.

Načelnik
mr.sc. Marijan Karlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr