SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD RAB

65.

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu KLASA: 023-06/17-01/12 UR.BROJ: 2169-01-01-17-1-1 od 8. veljače 2017. godine ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 17), Gradonačelnik Grada Raba dana 29. rujna 2017. godine, donosi

Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 4/17, u daljnjem tekstu: Program) u članku 5. stavku 1. broj »200.000,00 kuna« zamjenjuje se brojem »150.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. Programa broj »45.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »35.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. Programa broj »3.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 5. Programa broj »4.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. Programa broj »30.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »20.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 3. Programa broj »4.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. Programa broj »8.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »4.000,00 kn«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. Programa broj »60.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »40.000,00 kn«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/17-02/61

URBROJ: 2169-01-01-17-01-1

Rab, 29. rujna 2017. godine

GRADONAČELNIK
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51280&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr