SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD RAB

46.

Na temelju članka 35. stavak 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja

I.

Osniva se Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. NIKICA ŠPANJOL, za predsjednika

2. MLADEN ŽIC, za člana

3. KRISTINA DUNDOVIĆ, za članicu

4. ZLATKO BLAGDAN, za člana

5. BORIS BAČIĆ, za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/3-17-8

Rab, 14. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51280&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr