SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 15. Srijeda, 14. lipnja 2017.
GRAD RAB

40.

Na temelju članka 35. stavak 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 23/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru Mandatne komisije Gradskog
vijeća Grada Raba

I.

Osniva se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Raba.

II.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Raba izabiru se:

1. BORIS BAČIĆ, dr. med., za predsjednika

2. ŽELJKO DUMIČIĆ, za člana

3. NENAD DEBELIĆ, dipl. ing., za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/3-17-1

Rab, 14. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
PREDSJEDAVAJUĆA
KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Jasna Turak, dipl. iur.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1015&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr