SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09,35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi:«

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ove 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
Službenim novinama Primorsko-goranske Županije.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ: 2142-02-01-17-14

Punat, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med. ,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr