SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
GRAD RAB

33.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 28. Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16) mijenja se i glasi:

»Grad se može dugoročno zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Odluku o zaduživanju Grada i Odluku o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Grad Rab će se zadužiti za investicije koje se financiraju iz Proračuna Grada Raba koje potvrdi Gradsko vijeće, a uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Grad će se u 2017. godini dugoročno zadužiti za 13.000.000,00 kn za investicije Grada Raba.

Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima na kraju proračunske godine iznosi 3.000.000,00 kn.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada te pripadajuće kamate iskazane su u Projekcijama Konsolidiranog proračuna za 2018. i 2019. godinu.«

Članak 2.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-17-29

Rab, 4. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1010&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr