SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

8.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15), te članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu

1.Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u Općini Malinska-Dubašnica.

2.Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-17-10

Malinska, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr