SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD RAB

26.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/ 13, 153/13 i 147/14) i članka 22 Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2017. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g. donesen je na sjednici Gradskog vijeća 23. prosinca 2015. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 39 od 23. prosinca 2015. godine, I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 20. lipnja 2016. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko- goranske županije br. 16 od 23. prosinca 2016. godine i II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2016. godine, i objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 33 od 13. prosinca 2016. godine.

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Prihodi predviđeni ovim Programom iznose 6.000.000,00 kn a ostvareni su u iznosu 5.843.971,12 kn što je 97,40 %. Rashodi su ostvareni u iznosu od 5.537.268,82 kuna ili 92,29%. Indeks ostvarenih prihoda i rashoda je 94,75%.

Klasa: 023-06/17-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-23

Rab, 24. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51280&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr