SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Utvrđena je tehnička greška u objavi Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije, koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 32/13 od 13. rujna 2013. godine

I S P R A V A K
Odluke o donošenju Prostornog plana
Primorsko-goranske županije

U članku 66. u tabelarnom prikazu (Tablica 11: Područja ugostiteljsko-turističke namjene) dio tablice koji se odnosi na Općinu Lokve mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-44

Rijeka, 20. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr