SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 1. Petak, 31. siječnja 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 26. stavak 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. siječnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima
koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju
u vatrogasnim intervencijama

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke po satu rada istovjetna je prosječnoj naknadi koju po satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik »Protupožarstvo« d.o.o. Ravna Gora u posljednja tri mjeseca tekuće godine.

Članak 3.

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasavc koji nije u radnom odnosu pod uvjetom:

- da mu Vatrogasna zajednica Općine Ravna Gora izda odgovarajuću potvrdu o vremenu provedenom u vatrogasnoj intervenciji,

- da priloži presliku iskaznice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaže da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio u statusu nezaposlene osobe,

- da priloži presliku uvjerenja školske ustanove i dokaže da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju.

Članak 4.

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz Proračuna Općine Ravna Gora, na teret sredstava predviđenih za ovu namjenu ili prema potrebi iz tekuće pričuve.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

Klasa: 214-01/03-01/3

Ur. broj: 2112/07-02-03-1

Ravna Gora, 27. siječnja 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr