SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

6.

Na temelju članka 26 i 26a. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst) i članka 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) te zaključka Poglavarstva Grada Raba sa sjednice održane dana 22. siječnja 2004. godine na svojoj sjednici održanoj dana 10. veljače 2004. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o trgovačkoj djelatnosti na području
Grada Raba

Članak 1.

Članak 1. Odluke o trgovačkoj djelatnosti na području Grada Raba briše se i mijenja, a novi glasi: »Odlukom o trgovačkoj djelatnosti na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se ljetni period poslovanja u trgovini, radno vrijeme i vrste prodavaonica koje mogu raditi u tom periodu.«

Članak 2.

U Odluci se briše glava »II. RASPORED DEŽURSTVA NEDJELJOM, U DANE DRŽAVNIH BLAGDANA I NERADNIH DANA« koja uključuje članke 2., 3., 4. i 5. koji se također brišu.

Članak 3.

Glava III. Odluke mjenja se i postaje glava II. Odluke, a članak 6. mjenja se i postaje članak 2.

U novom članku 2. Odluke brišu se i mjenjaju riječi »od 15. ožujka do 31. listopada« te se stavljaju riječi »od 1. siječnja do 31. prosinca«.

Članak 4.

Članak 7. Odluke mjenja se i postaje članak 3.

Članak 5.

Članak 8. Odluke mjenja se i postaje članak 4.

Članak 6.

Članak 9. Odluke mjenja se i postaje članak 5.

Članak 7.

Glava IV. Odluke mjenja se i postaje glava III.

Članak 8.

Članak 10. Odluke se briše.

Članak 9.

Članak 11. Odluke briše se i postaje članak 6.

Novi članak 6. Odluke glasi: »Ove izmjene i dopune Odluke objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Odluke prestaje važiti godišnji raspored dežurstava trgovačkih prodavaonica izvan turističke sezone na području Grada Raba za 2004. godinu te svi upravni akti doneseni temeljem istog.«

Klasa: 022-01/02-01/04-45

Ur. broj: 2169-01-01-01/04-8

Rab, 10. veljače 2004.

GRAD RAB
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Zdenko Antešić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr