SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

Grad Rab

5.

Provjerom objavljenog teksta PRVIH IZMJENA I DOPUNA Proračuna Grada Raba za 2003., objavljenog u »Službenim novinama« broj 32/03 od 19. prosinca 2003. utvrđena je greška u prijepisu te se objavljuje

ISPRAVAK
prvih izmjena i dopuna
Proračuna Grada Raba za 2003. godinu

- u članku 2., dijelu B - RASHODI, I OPĆI DIO

- pod oznaku 311, u koloni 5 broj 4.358.000 zamjenjuje se brojem 2.840.000 a u koloni 7 broj 4.358.000 zamjenjuje se brojem 2.840.000,

- pod oznakom 312, u koloni 5 broj 203.000 zamjenjuje se brojem 140.000, a u koloni 7 broj 140.000 zamjenjuje se brojem 77.000,

- pod oznakom 313, u koloni 5 broj 732.000 zamjenjuje se brojem 472.000, a u koloni 7 broj 795.000 zamjenjuje se brojem 535.000,

- pod oznakom 342, u koloni 7 broj 669.000 zamjenjuje se brojem 639.000,

- pod oznakom 343 u koloni 7 broj 750.000 zamjenjuje se brojem 780.000,

- pod oznakom 382 u koloni 7 broj 2.098.000 zamjenjuje se brojem 2.088.000,

- pod oznakom 411 u koloni 7 broj 1.120.000 zamjenjuje se brojem 920.000,

- pod oznakom 421 u koloni 7 broj 8.712.000 zamjenjuje se brojem 9.062.000,

- pod oznakom 422 u koloni 7 broj 710.000 zamjenjuje se brojem 570.000,

- oznaka 545 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 544.

U članku 3. razdjel 01:

- kod oznake 3434 u koloni 4 dodati oznaku 0133,

- oznaka 4221 (ostala uredska oprema) zamjenjuje se oznakom 4222.

U članku 3. razdjel 01 oznaka 545 zamjenjuje se oznakom 544, a oznaka 5451 zamjenjuje se oznakom 5441.

U članku 3. razdjel 02, glavi 0211 - KULTURA - proračunski korisnik (Pučko otvoreno učilište), glavi 0220 PREDŠKOLSKI ODGOJ - proračunski korisnik (Dječji vrtić Pahuljica) i u glavi 0241 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB - proračunski korisnik, umjesto oznake skupine »31« treba stajati oznaka »38«, podskupine »311« treba stajati oznaka »381« i odjeljka »3111« treba stajati oznaka »3811«.

U članku 3. razdjel 02, glava 0231 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - oznake 0312 u koloni 4 zamjenjuju se oznakama 0912,

- u glavi 0291 - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA RABA - oznaka 3822 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 3821,

- u glavi 0292 - DVD LOPAR - oznaka 3822 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 3821,

- u glavi 0293 - DVD RAB - PRORAČUNSKI KORISNIK - oznaka 3822 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 3821,

- u glavi 0295 - CIVILNA ZAŠTITA - oznaka 3822 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 3821.

U članku 3. razdjel 03:

- u glavi 0310 - JAVNE POVRŠINE - oznaka 41 u koloni 1 zamjenjuje se oznakom 42,

- oznaka 411 u koloni 2 zamjenjuje se oznakom 421,

- oznaka 4111 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 4213,

- u glavi 0310 oznaka 421 u koloni 2 zamjenjuje se oznakom 412,

- oznaka 4214 (Vela riva - izrada idejnog rješenja popločenja) u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 4126,

- oznaka 4214 u koloni 3 (Uređenje javne površine za zgradu POS-a) zamjenjuje se oznakom 4211,

- u glavi 0312 - GROBLJA - oznaka 4214 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 4212,

- u glavi 0313 - JAVNA RASVJETA - oznaka 4227 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 4214.

U dijelu C - RAČUN FINANCIRANJA:

- oznaka 545 u koloni 3 zamjenjuje se oznakom 544.

PLAN KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2003. GODINU

RAZDJEL 01 - ODJEL GRADSKE UPRAVE:

- broj konta 4221 zamjenjuje se brojem konta 4222,

- RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV:

- u glavi 0310 - JAVNE POVRŠINE - broj konta 4111 zamjenjuje se brojem konta 4213,

- broj konta 4214 (Uređenje javne površine za zgradu POS-a) zamjenjuje se brojem konta 4211,

- u glavi 0312 - GROBLJA - broj konta 4214 (Mrtvačnica u Barbatu) zamjenjuje se brojem konta 4212,

- u glavi 0313 - JAVNA RASVJETA - broj konta 4227 (Oprema za novogodišnju rasvjetu) zamjenjuje se brojem konta 4214.

Klasa: 011-03/04-01/1-01

Ur. broj: 2169-01-1-04-01

Rab, 11. veljače 2004.

Predstojnik Ureda

Vanja Seršić, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr