SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD OPATIJA
25

34.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju i preimenovanju ulica na području
Grada Opatije

Članak 1.

U naselju Ičići preimenuju se sljedeće ulice:

- dio dosadašnje Ulice pomoraca u njenom istočnom dijelu, koji započinje na Poljanskoj cesti, prema grafičkom prilogu, kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Ulicu Ružmarina,

- dio dosadašnjeg Stubišta dr. Josipa Martinčića koji započinje na Poljanskoj cesti kod kbr. 53 do Ulice pomoraca prema grafičkom prilogu, kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Ulicu bana Ivana Mažuranića.

Članak 2.

U naselju Ičići imenuju se sljedeće ulice:

- put između kbr. 6 i 8 Liburnijske ulice do Puta kozji breg prema grafičkom prilogu kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Put za marinu,

- slijepi odvojak prema istoku od Puta kozji breg i Puta za Tivoli prema grafičkom prilogu, kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Put za Tivoli,

- odvojak od Ulice A. Dminaka između kbr. 9 i 11 prema sjeveru, prema grafičkom, kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Ulicu Fantovo,

- odvojak od Ulice A. Dminaka između kbr. 3, 5 i 9 prema sjeveru, prema grafičkom prilogu, kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Ulicu bršljana,

- odvojak od Poljanske ceste kod kbr. 56a prema jugu, prema grafičkom, kojim je određena pripadnost ulici i koji čini sastavni dio ove Odluke - u Ulicu kamelija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/07

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 24. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Antun Onsea, dipl. iur., v.r.


Provjerom usvojenog izvješća sa javne rasprave i prihvaćenih primjedaba danih u javnoj raspravi i izvornika i objavljenog teksta Odluke o donošenju I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije objavljene u »Službenim novinama« broj 14/03 od 30. svibnja 2003. godine utvrđena je greška u prijepisu u odnosu na članak 70., te se objavljuje

ISPRAVAK
Odluke o donošenju I. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Opatije

U članku 70. Odluke o donošenju I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije oznaka z.č. 688 zamjenjuje se oznakom z.č. 668, a oznaka z.č. 321/4 u 9. retku zamjenjuje se oznakom z.č. 231/4.

Klasa: 350-01/02-01/09

Ur. broj: 2156/01-04-03-10

Opatija, 28. srpnja 2003.

Predstojnica ureda
Helena Masarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr