SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD OPATIJA
25

32.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/00) u članku 6. iza rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 3. koji glasi:

»3. Upravni odjel za prostorno uređenje,«

Redni broj 3. postaje redni broj 4.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- praćenje stanja u prostoru i vođenje dokumentacije prostora,

- pripremu izrade i donošenje prostornih planova,

- izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,

- suradnju sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima,

- suradnju sa susjednim gradovima i općinama po pitanju namjene prostora na kontaktnim područjima Grada i općina te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i općina,

- suradnju sa nadležnim tijelom državne uprave za izdavanje lokacijskih i građevnih dozvola.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. alineja 1. i 2. brišu se.

Članak 4.

U članku 10. iza riječi »radom upravnog odjela za samoupravu i upravu« dodaje se zarez i tekst »Upravnog odjela za prostorno uređenje«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-01-1

Opatija, 24. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Antun Onsea, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr