SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 5. Petak, 6. veljače 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

8.

Na osnovu članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 3. veljače 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se DORIS ŠAJN, Savjetnik 2 - Voditeljica Kabineta u Uredu Grada, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove:

- rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,

- unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se donose na rad tijela gradske uprave,

- osiguravanja pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,

- poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Rijeci.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adrese: Grad Rijeka, Korzo 16 prizemlje (»sandučić«) i Titov trg 3 (Pisarnica) te putem elektronske pošte informacije@grad-rijeka.htnet.hr.

Usmeno postavljeni zahtjev primat će se na zapisnik utorkom od 13,00 do 15,00 sati na adresu: Grad Rijeka, Titov trg 3 (Šalter sala).

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonske brojeve: 209-521 i 209-648.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/13

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 3. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr