SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 5. Petak, 6. veljače 2004.
GRAD OPATIJA
Grad Opatija

3.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 173/039) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 3. veljače 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

ODREĐUJE SE Saša Dunatov, stručni suradnik za upravno-pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Opatiji.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Opatija, Ulica M. Tita 3 ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 701-322, interno 125 tako da će se o tom zahtjevu sastaviti službena zabilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/01

Ur. broj: 2156/01-01/01-04-1

Opatija, 3. veljače 2004.

Predsjednik
Poglavarstva
Ranko Vlatković, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr