SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
25

25.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a u svezi članka 63. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 25. sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o autentičnom tumačenju članka 6. Odluke o
Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima

1. Odbor za statutarno - pravna pitanja utvrdio je, da je Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja članka 6. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02) osnovan.

Sadržaj članka 6. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02).

»Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivati će se stvarne gruntovno i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije.

Najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice nije uvjetovana planom«.

2. Odbor za statutarno - pravna pitanja utvrđeni tekst autentičnog tumačenja članka 6. Odluke o Detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02) podnio je Općinskom vijeću Općine Viškovo kako slijedi:

»Veličina i oblik građevne čestice određeni kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim pokazateljima mogu se kao i veličina parcele usaglasiti sa stvarnim gruntovnim i katastarskim površinama, kada to ne utječe na mogućnost realizacije planom predviđenih programskih smjernica, a do 2tvarne veličine i oblika parcele nakon provedene parcelacije«.

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/24

Ur. broj: 2170-09-1-03-10

Viškovo, 17. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr