SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

Grad Kraljevica

1.

Na temelju članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2003. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 32/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice Gradonačelnik Grada Kraljevice donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Kraljevice za 2003. godinu

I.

Izdaci Proračuna Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ br. 32/02 i 25/03) planirani u Posebnom dijelu preraspodjeljuju se unutar cijelog Proračuna.

II.

Preraspodjela iz toč. I. izvršit će se prema sljedećem rasporedu:

Poz.

Naziv

Plan 2003.

Povećanje/
Smanjenje

Novi plan 2003.

106

Službena putovanja

30.000

1.000

31.000

109

Uredski materijal i mater. za čišćenje

65.000

6.000

71.000

112

Usluge telefona i pošte

130.000

-6.000

124.000

114

Objave i druge usluge informiranja

90.000

-4.000

86.000

116

Intelektualne usluge

50.000

14.000

64.000

117

Usluge održavanja i razvoja softvera

40.000

-2.000

38.000

120

Reprezentacija

70.000

-3.000

67.000

124

Doprinos ZO Vijeća i Poglavarstva

44.000

-2.000

42.000

142

Nagrade i stipendije

80.000

-4.000

76.000

194

Komunalne usluge - domovi

65.000

23.000

88.000

197

Utrošak javne rasvjete

320.000

-16.000

304.000

199

Održavanje cesta, plaža i opreme

310.000

28.000

338.000

202

Održavanje groblja

120.000

4.000

124.000

204

Pojačano održavanje nerazvrstanih c.

550.000

-27.000

523.000

205

Kanalizacija Bakarac-rekonstrukcija

320.000

-6.000

314.000

207

Spomenici kulture i crkve

370.000

47.000

417.000

209

Pojačano održavanje plaža

120.000

-6.000

114.000

212

Čišćenje javnih površina

700.000

32.000

732.000

214

Čišćenje plaža

70.000

7.000

77.000

215

Sređivanje katastra i zemljišnih knj.

300.000

-15.000

285.000

216

Ostale usluge

25.000

1.000

26.000

220

Otkup zemljšta

255.000

-13.000

242.000

221

Proširenje javne rasvjete

150.000

-7.000

143.000

224

Proširenje groblja

100.000

-5.000

95.000

225

Jedriličarski klub

200.000

-10.000

190.000

222

Prostorni planovi

500.000

-25.000

475.000

223

Projekti i elaborati

240.000

-12.000

228.000

 

- ukupno

5.314.000

0

5.314.000

III.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Kraljevice za 2003. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/03-01/8

Ur. broj: 2170/08-01-03-03

Kraljevica, 1. prosinca 2003.

Gradonačelnik
Gojko Gudac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr