SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

7.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva (u daljnjem tekstu: koncedent), na temelju provedenog javnog natječaja od 8. siječnja 2004. godine, dodjeljuje koncesiju za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Kastva tvrtci »DEZINSEKCIJA« d.o.o. iz Rijeke, Brajšina 13 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Članak 2.

Koncesija za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Kastva dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi sva prava i obaveze koncedenta i koncesionara, sklopit će Gradsko poglavarstvo Grada Kastva i koncesionar u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ove Odluke, u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se jedinična cijena usluge od 78,00 kuna (bez PDV-a) po m3.

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke, određuje se naknada, koju je koncesionar dužan plaćati koncedentu za koncesiju u visini od 1.000,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-04-11

Kastav, 29. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednika
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr