SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

6.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2004. donosi

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva
na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog javnog natječaja od 21. prosinca 2003. godine, povjerava komunalne poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva na temelju ugovora Uslužnom obrtu RO - TEN iz Viškova, Kosi 76

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva sklapa se na vrijeme od dvije (2) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka sklopit će Gradsko poglavarstvo Grada Kastva, a temeljem članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-04-10

Kastav, 29. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednika
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr