SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

5.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u sportu u 2004. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2004. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tabeli, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tabeli, a temeljem sklopljenog ugovora sa svakim korisnikom pojedinačno.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU

Red.
broj

KORISNIK

NAMJENA
SREDSTAVA

NAČIN
FINANCIRANJA

UKUPNO
2004. u kn

1.

Odbojkaški klub »Kastav«
Stavka Proračuna - 02-70.

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 5.000,00 kn

60.000,00

2.

Šahovski klub »Kastav«
Stavka Proračuna - 02-71.

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 3.333,33 kn

40.000,00

3.

A. M. K. »Kastavac«
Stavka Proračuna - 02-72.

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 3.333,33 kn

40.000,00

4.

Kastavski sportski savez
Stavka Proračuna 02-73.

za redovnu djelatnost

prema zahtjevu
nakon osnivanja

24.000,00

5.

Košarkaški klub Kastav
Stavka Proračuna 02-74.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 4.000,00 kn

48.000,00

6.

Karate klub
Stavka Proračuna 02-75.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 2.166,66 kn

26.000,00

7.

Školski učenički klub »Zvirić«
Stavka Proračuna 02-76.

za redovnu djelatnost

1/6 iznosa mjesečno
u razdoblju od
1.1. do 30.6.2004.
ili 833,33 kn

5.000,00

8.

Boćarski klub
Stavka Proračuna 02-77.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 2.833,33 kn

34.000,00

9.

Malonogometni klub Kastav
Stavka Proračuna 02-78.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 1.250,00 kn

15.000,00

10.

Tenis klub Kastav
Stavka Proračuna 02-79.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 666,66 kn

8.000,00

11.

Društvo speleologa
Stavka Proračuna 02-80.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 833,33 kn

10.000,00

12.

Lovačko društvo »Lisjak«
Stavka Proračuna 02-81.

za nabavu divljači

jednokratno

10.000,00

13.

A. K. Maraton Kastav
Stavka Proračuna 02-82.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 500,00 kn

6.000,00

14.

Tenis klub Ćikovići
Stavka Proračuna 02-83.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 333,33 kn

4.000,00

15.

Gorska služba spašavanja
Stavka Proračuna 02-85.

za redovnu djelatnost

jednokratno

10.000,00

 

U K U P N O

 

 

340.000,00

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-5

Kastav, 29. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr