SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

4.

»Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim
djelatnostima u 2004. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2004. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tabeli, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tabeli, a temeljem sklopljenog ugovora sa svakim korisnikom pojedinačno.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIM DJELATNOSTIMA

Red.
broj

KORISNIK

NAMJENA
SREDSTAVA

NAČIN
FINANCIRANJA

UKUPNO
2004. u kn

1.

KPD »ISTARSKA VILA«
Kastav - Drama i zbor
Stavka Proračuna - 02-99.

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 4.166,66 kn

50.000,00

2.

Udruga »Kanat« Kastav
Stavka Proračuna - 02-100

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 3.333,33 kn

40.000,00

3.

Udruga KKL
za Galeriju Vincent
Stavka Proračuna - 02-101.

za galerijsku djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 1.666,66 kn

20.000,00

4.

Udruga KKL
Stavka Proračuna 02-111.

za organizaciju
KKL ' 04

1/2 iznosa od
75.000,00 kn do 30.4.
1/2 iznosa od
75.000,00 kn do 1.6.

150.000,00

5.

Glazbeno društvo Spinčići
Stavka Proračuna 02-102.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 10.000,00 kn

120.000,00

6.

Matica hrvatska Kastav
Stavka Proračuna 02-103.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 833,33 kn

10.000,00

7.

Udruga Kanat
Stavka Proračuna 02-104.

za sudjelovanje na Olimpijadi

jednokratno

15.000,00

8.

Foto klub »Pod Volticun«
Stavka Proračuna 02-105.

za djelatnost kluba

prema računima

3.000,00

9.

Pusni odbor Trinajstići
Stavka Proračuna 02-106.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

10.

Pusni odbor Jurčići
Stavka Proračuna 02-108.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

11.

Pusni odbor Rubeši
Stavka Proračuna 02-109.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

12.

Pusni odbor Spinčići
Stavka Proračuna 02-110.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

13.

Klub inovatora
Stavka Proračuna 02-153.

za djelatnost kluba

jednokratno

5.000,00

14.

Udruga umirovljenika i starijih osoba Kastav
Stavka Proračuna 02 -154.

za djelatnost udruge

1/6 iznosa mjesečno
u razdoblju od
1.1. do 30.6.2004.
ili 4.166,66 kn

25.000,00

15.

SAB Kastav
Stavka Proračuna 02 - 155.

za redovnu djelatnost

jednokratno

4.000,00

16.

Turistička zajednica Kastav
Stavka Proračuna 03 -162.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 833,33 kn

10.000,00

17.

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Kastav
Stavka Proračuna 05-222.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 8.333,33 kn

100.000,00

18.

Javna vatrogasna postrojba
Stavka Proračuna 05-221.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 11.666,66 kn

140.000,00

 

U K U P N O

 

 

706.000,00

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 29 . siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr