SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju Socijalnog programa na području
Općine Skrad za 2004. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2004. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Crveni križ 12.000,00 kn


- pomoć starijim i bolesnim osobama 5.000,00 kn

- dobrovoljno darivanje krvi (2 akcije) 3.000,00 kn

- Crveni križ Skrad 2.000,00 kn

- Crveni križ Delnice 2.000,00 kn

2. Udruge 3.500,00 kn


- Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00 kn

- Udruga slijepih PGŽ 500,00 kn

- Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00 kn

- Društvo multiple skleroze PGŽ 1.000,00 kn

- Udruga civilnih invalida rata Rijeka 500,00 kn

- Udruga invalida rada Rijeka 500,00 kn

3. Novorođena djeca (6 x 1.000,00) 6.000,00 kn


4. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima u

podmirenju troškova stanovanja 23.000,00 kn


UKUPNO (1. do 4.): 44.500,00 kn

Članak 3.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja utvrdit će Općinsko vijeće posebnom odlukom na prijedlog Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz prethodnog članka ove Odluke ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa.

Korištenje sredstava iz Socijalnog programa ovisit će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Odluka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 550-01/03-01/39

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr