SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

3.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01.) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2004. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajni za Općinu Skrad, a u svezi:

- promicanja i poticanja sporta u cjelini,

- djelovanja sportskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreativnih aktivnosti građana te

- održavanja i funkcioniranja sportskih objekata.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa sportskim se udrugama osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 89.000,00 kuna i to:

- Memorijal »Josip Blažević-Blaž« 6.000,00

- Šahovska škola »Goranka« Ravna Gora 6.000,00

- Barbara Rački - šahovsko prvenstvo Svijeta 11.000,00

-Domagoj Grgurić - šahovsko prvenstvo
Europe 10.000,00

- KK »Polet« Skrad 20.000,00

- KK »Skrad« Skrad 17.000,00

- PD »Skradski vrh« Skrad 7.000,00

- OŠ »Skrad« Skrad - organiziranje krosa 2.000,00

- Udruga mladeži Skrada 10.000,00

Navedena sredstva služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova takmičenja, organiziranja sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa te redovnog održavanja sportskih objekata.

Članak 3.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad raspoređuje sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 620-01/03-01/04

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr